fbpx

porównywarka kredytowa online

Potrzebujesz pomocy w dobraniu finansowania, zadzwoń do nas + 48 516 612 678

BANCHIRANK.PL

Konto firmowe dla spółki – jakie dokumenty potrzebne?

Konto firmowe jest niezwykle ważnym narzędziem dla spółek, które umożliwia skuteczne zarządzanie finansami i płatnościami. Aby założyć konto firmowe dla spółki, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą legalność działalności i umożliwią bankowi weryfikację przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które zazwyczaj są wymagane podczas procedury otwierania konta firmowego dla spółki.

Najtańsze konto firmowe

Akt założycielski spółki:

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, który będzie wymagany przy zakładaniu konta firmowego dla spółki, jest akt założycielski. Ten dokument potwierdza prawomocne powstanie spółki i musi zawierać pełne informacje na temat struktury kapitałowej, członków zarządu oraz zakresu działalności spółki.

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy):

W większości przypadków banki będą wymagały przedstawienia aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) potwierdzającego zarejestrowanie spółki. Wyciąg ten zawiera informacje na temat nazwy spółki, adresu siedziby, danych zarządu oraz informacji o udziałowcach.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej):

NIP jest niezbędnym elementem identyfikacji spółki przez organy podatkowe. Bank będzie wymagał przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP spółce.

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej):

REGON jest unikalnym numerem identyfikacyjnym przypisanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) do przedsiębiorstw. Bank zazwyczaj będzie oczekiwał przedstawienia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON spółce.

Dowód osobisty lub paszport członków zarządu:

Bank będzie wymagał przedstawienia dowodów tożsamości wszystkich członków zarządu spółki. Może to być dowód osobisty lub paszport. Bank będzie sprawdzał zgodność danych osobowych z dokumentami spółki.

Pełnomocnictwo :

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o otwarcie konta firmowego nie jest członkiem zarządu, może być wymagane przedstawienie pełnomocnictwa, które upoważnia ją do działania w imieniu spółki.

Umowa spółki:

Umowa spółki, zwana także umową założycielską lub umową spółki, jest istotnym dokumentem potwierdzającym strukturę organizacyjną, udziały w spółce, z jednocześnie określając prawa i obowiązki jej członków. Bank może zażądać przedstawienia umowy spółki jako dodatkowego dokumentu.

Rejestr VAT:

Jeśli spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT, bank może zażądać przedstawienia aktualnego wyciągu z rejestru VAT. Ten dokument potwierdza, że spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT i uprawnia ją do wystawiania faktur VAT.

Adres siedziby spółki:

Bank będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego adres siedziby spółki. Może to być umowa najmu lub umowa dzierżawy, potwierdzająca, że spółka ma fizyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty tożsamości beneficjentów rzeczywistych:

W przypadku, gdy spółka ma beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby, które faktycznie czerpią korzyści z działalności spółki, bank może zażądać przedstawienia dokumentów tożsamości tych beneficjentów.

Warto pamiętać, że powyższa lista dokumentów jest ogólna i może się różnić w zależności od wymagań konkretnego banku oraz lokalnych przepisów prawnych. Przed rozpoczęciem procedury otwierania konta firmowego dla spółki zaleca się skonsultowanie się z wybranym bankiem w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wymaganych dokumentów.

 

Aby założyć konto firmowe dla spółki, konieczne jest przedstawienie istotnych dokumentów, takich jak akt założycielski spółki, wyciąg z KRS, numery NIP i REGON, dowody osobiste członków zarządu, umowa spółki, rejestr VAT oraz dokument potwierdzający adres siedziby. Przygotowanie tych dokumentów z góry i zapewnienie ich zgodności z wymogami banku przyspieszy proces otwarcia konta firmowego i umożliwi płynne zarządzanie finansami spółki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *